Ngân hàng nhà nước ban hành thông tư 19/2017/TT-NHNN cho phép ngân hàng được sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn theo tỷ lệ tối đa theo lộ trình Hạn chế tín dụng: Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018 là 45% và từ ngày 01/01/2019 là 40%.

Theo thống kê, lộ trình hạn chế tín dụng vào ngân hàng vào thị trường bất động sản kể từ ngày 01/02/2015 đến nay có nhiều cột mốc đáng chú ý.

Hạn chế tín dụng

Ngày 23/01/2018, NHNN đã có công văn số 563/NHNN-TTGSNH yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng ưu tiên tập trung vốn cho sản xuất kinh doanh; hạn chế mức độ tập trung tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản, xây dựng, cân đối nguồn vốn, sử dụng vốn để cho vay trung và dài hạn, đảm bảo khả năng thanh khoản.

Đồng thời, NHNN cũng yêu cầu thường xuyên rà soát, đánh giá và theo dõi tiến độ của các dự án bất động sản, năng lực tài chính của khách hàng, khoản tín dụng và tài sản bảo đảm để có biện pháp xử lý thích hợp; kiểm soát tốt chất lượng tín dụng tiêu dùng; nâng cao hiệu quả công tác xét duyệt hồ sơ, đặc biệt là các điều kiện vay vốn để hạn chế rủi ro phát sinh; giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn cho vay tiêu dùng nhưng thực chất là để đầu tư, kinh doanh bất động sản.

Trước việc tín dụng bất động sản ngày càng hạn chế, Hiệp hội bất động sản TPHCM (HoREA) đã đưa ra nhiều khuyến nghị cho doanh nghiệp bất động sản.

Trong đó, HoREA nhấn mạnh đến việc doanh nghiệp cần chủ động mọi mặt để sẵn sàng “đối phó” với việc siết chặt tín dụng.

“Khuyến nghị các doanh nghiệp cần đảm bảo hiệu quả kinh doanh, trước hết là đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận; doanh thu; chuẩn bị được quỹ đất, dự án đầu tư phát triển; chất lượng công trình, tiến độ thực hiện dự án; tính minh bạch trong quản trị doanh nghiệp… để đủ điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng ngân hàng theo chính sách mới hiện nay, và chuẩn bị sẵn sàng cho việc hạn chế tín dụng vào bất động sản dự kiến áp dụng kể từ ngày 01/01/2019 theo lộ trình của Thông tư 19/2017/TT-NHNN”, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA nói.

Rate this post

0919.875.966