Chuyển nhượng, bán lại căn hộ Tòa B chung cư The Zen Residence Khu đô thị Gamuda Gardens giá tốt nhất thị trường. Hotline bán hàng: 0919.875.966

bán lại căn hộ Tòa B

Chuyển nhượng, bán lại căn hộ Tòa B The Zen Residence căn 1PN+1

Bán căn hộ 1PN+1 diện tích: 54m2 căn số 09 tầng 7, 8, 9, 12, 16, 20, 22, 27 và 33 giá bán từ 1.4 tỷ

Bán căn hộ  1PN+1 diện tích: 54m2 căn số 02, tầng 5, 6, 10, 12, 15, 16, 19, 21, 27, 32 giá bán từ 1.45 tỷ

Bán căn hộ 1PN+1 diện tích: 54m2 căn số 06 tầng 5, 7, 11, 12, 14, 17, 22, 23, 24, 28, 29, 31 giá bán từ 1.45 tỷ

Chuyển nhượng, bán lại căn hộ Tòa B The Zen Residence căn hộ 2PN+1

Bán căn hộ 2PN+1 căn số 01 diện tích: 75.25m2 tầng 5, 7, 11, 12, 14, 17, 22, 23, 24, 28, 29, 31 giá bán từ 2.2 tỷ

Bán căn hộ 2PN+1 căn số 05 diện tích: 75.25m2 tầng 6, 7, 11, 12, 14, 16, 22, 23, 24, 28, 29, 30 giá bán từ 2.2 tỷ

Bán căn hộ 2PN+1 căn số 07 diện tích: 75.25m2 tầng 5, 7, 11, 12, 15, 16, 22, 23, 24, 28, 29, 33 giá bán từ 2.2 tỷ

Chuyển nhượng, bán lại căn hộ Tòa B The Zen Residence căn 3PN+1

Bán căn hộ 3PN+1 căn số 10 diện tích: 93.09m2  tầng  11, 12, 15, 16, 22, 23, 24, 28, 29, 33 giá bán từ 2.7 tỷ

Bán căn hộ 3PN+1 căn số 08 diện tích: 106.45m2 tầng 9,  11, 12, 15, 16, 22, 23, 24, 28, 29, 32 giá bán từ 3.2 tỷ

Bán căn hộ 3PN+1 căn số 03 diện tích: 97.88m2  tầng 6, 7,9,  11, 12, 15, 16, 22, 23, 24, 28, 29, 32 giá bán từ 3tỷ

Bán căn hộ 3PN+1 căn số 04 diện tích: 97.88m2  tầng 6, 79,  11, 12, 15, 16, 22, 23, 24, 28, 29, 32 giá bán từ 3.2 tỷ

Chuyển nhượng, bán lại căn hộ  Penthouse Tòa B The Zen Residence: Diện tích 152m2 – 254m2 giá bán từ 4.6 tỷ

Liên hệ Chuyển nhượng, bán lại căn hộ Tòa B The Zen Residence : 0919.875.966

Website: https://gamudacityland.vn/

Rate this post

0919.875.966