5 THÀNH PHỐ DẪN ĐẦU TRONG ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN ĐÔNG NAM Á CÓ LỢI SUẤT SINH LỜI NHẤT: THÁI LAN, CAMPUCHIA, PHILIPPINES, INDONESIA VÀ VIỆT NAM

BẤT ĐỘNG SẢN ĐÔNG NAM Á

1.  Bangkok, Thái Lan

Kinh tế Bangkok tăng trưởng tốt liên tiếp hơn 10 năm qua. Tuy nhiên, giá các căn hộ chung cư tại đây chỉ khoảng 2.7000 – 3.7000 USD/m2, rẻ hơn rất nhiều so với các thành phố hiện đại khác như Tokyo, New York và London.

2.  Phnom Penh, Campuchia

Thị trường bất động sản ở Campuchia gắn liền với nền kinh tế đang phát triển không ngừng. Hiện nay, nhà chung cư trung bình ở các đô thị có giá trị 1.500 USD/m2 trong khi các căn hộ trong danh mục cao cấp có giá trung bình khoảng 3.200 USD/m2.

3.  Paranãque City, Philippines

Thành phố Paranãque có lợi nhuận cho thuê thuộc top đầu Philippnes với 7,98%. Trong khi mức giá trung bình cho căn hộ 2 phòng ngủ chỉ là 67.000 USD.

4. Jakarta, Indonesia

Thị trường bất động sản ở Jakarta là một trong những thị trường nóng nhất ở châu Á. Giá của các căn hộ cao cấp tại đây dao động từ 2.500 USD đến 2900 USD/m2 với lợi nhuận cho thuê từ 7,4% đến 8,5%. 

5. Thị trường bất động sản ở Việt Nam cũng là một trong thị trường bất động sản Châu Á nóng nhất khu vực Đông Nam Á, Tăng trưởng trong thị trường bất động sản từ 20% đến 30% một năm

English

5 SOUTHEAST ASIAN CITIES FOR REAL ESTATE INVESTMENT 

1. Bangkok, Thailand

Bangkok’s economy has been steadily growing for the last decade. However, the price of apartments here is between 2.7000 – 3.7000 USD/m2, which is still much cheaper than apartments in modern cities like Tokyo, New York, and London. 

2.  Phnom Penh, Cambodia

The real estate market in Cambodia is tied up to its consistently growing economy. Right now, entry-level condominiums in metro cities are valued at only $1500 per/m² while units in the high-end category cost about $3200 on average.

3. Paranãque City, Philippines

Paranãque city has such a high retal yield rate in Philippines with 7.98%. While the average price for a 2-bedroom apartment is only $ 67,000.

4. Jakarta, Indonesia

The real estate market in Jakarta is also one of the hottest markets in Asia. The price of high-end apartments in the capital range from $2500 to $2900/m² with a rental yield of 7.4% to 8.5%.

5. Ho Chi Minh and Ha Noi, Viet Nam

The real estate market in Vietnam is also one of the hottest Asian real estate markets in Southeast Asia, Growth in the real estate market is between 20% and 30% a year.

Rate this post

0919.875.966