TẬP ĐOÀN GAMUDA BERHAD ĐÔNG NAM Á DUY NHẤT VÀO TOP 50 NƠI LÀM VIỆC TỐT NHẤT THẾ GIỚI 2020 CỦA FORBES

Tập đoàn Gamuda Berhad

Vừa qua, tạp chí kinh tế uy tín toàn cầu Forbes đã công bố danh sách bình chọn 750 “Nơi làm việc tốt nhất thế giới 2020”. Tập đoàn Gamuda Berhad từ Malaysia vinh dự là đại diện Đông Nam Á duy nhất góp mặt trong Top 50 của danh sách, ở vị trí 44. Danh sách này được Forbes phối hợp cùng hãng nghiên cứu thị trường danh tiếng Statista xác lập từ cuộc khảo sát với trên 160.000 người lao động tại 58 quốc gia, đang làm việc cho các tập đoàn đa quốc gia có sự hiện diện ở nhiều nước, khu vực khác nhau.

Thành lập vào năm 1995, trải qua hơn hai thập kỷ hình thành và phát triển, Gamuda Berhad hiện đang là một trong những tập đoàn kinh tế lớn nhất của không chỉ Malaysia, mà còn trên bình diện Châu Á. Mảng kinh doanh của tập đoàn trải dài từ phát triển bất động sản nhà ở, thương mại đến hạ tầng đô thị, cầu đường, metro, v.v… Gamuda Berhad hiện đang có trên 4.000 nhân viên làm việc tại các công ty thành viên trên toàn cầu.

Là bộ phận phát triển bất động sản của tập đoàn, Gamuda Land vô cùng tự hào là một thành viên tích cực của tập đoàn hàng đầu Đông Nam Á này.

—-

THE ONLY SOUTHEAST ASIAN GROUP IN TOP 50 WORLD’S BEST EMPLOYERS 2020 BY FORBES

Recently, the worldwide prestigious economic magazine – Forbes has announced the list of 750 “The World’s Best Employers 2020”. Gamuda Berhad from Malaysia is honored to be the only Southeast Asian representative to make it to the Top 50 of the list, at 44th potision. This list was established by Forbes in collaboration with the reputed market research firm – Statista, from the survey with over 160,000 employees in 58 countries working for multinational groups with presence in many countries and regions.

Established in 1995, with over two decades of development, Gamuda Berhad is currently one of the biggest corporations of not only Malaysia, but also in Asia. The group’s business fields cover from residential and commercial real estate development to urban infrastructure, bridges and roads, metro routes, etc. Gamuda Berhad is currently having more than 4,000 employees working in subsidiaries around the globe.

As the real estate development arm of the group, Gamuda Land is extremely proud to be an active member of this Southeast Asian premier corporation.

TẬP ĐOÀN ĐÔNG NAM Á DUY NHẤT VÀO TOP 50 NƠI LÀM VIỆC TỐT NHẤT THẾ GIỚI 2020 CỦA FORBES

Vừa qua, tạp chí kinh tế uy tín toàn cầu Forbes đã công bố danh sách bình chọn 750 “Nơi làm việc tốt nhất thế giới 2020”. Tập đoàn Gamuda Berhad từ Malaysia vinh dự là đại diện Đông Nam Á duy nhất góp mặt trong Top 50 của danh sách, ở vị trí 44. Danh sách này được Forbes phối hợp cùng hãng nghiên cứu thị trường danh tiếng Statista xác lập từ cuộc khảo sát với trên 160.000 người lao động tại 58 quốc gia, đang làm việc cho các tập đoàn đa quốc gia có sự hiện diện ở nhiều nước, khu vực khác nhau.

Thành lập vào năm 1995, trải qua hơn hai thập kỷ hình thành và phát triển, Gamuda Berhad hiện đang là một trong những tập đoàn kinh tế lớn nhất của không chỉ Malaysia, mà còn trên bình diện Châu Á. Mảng kinh doanh của tập đoàn trải dài từ phát triển bất động sản nhà ở, thương mại đến hạ tầng đô thị, cầu đường, metro, v.v… Gamuda Berhad hiện đang có trên 4.000 nhân viên làm việc tại các công ty thành viên trên toàn cầu.

Là bộ phận phát triển bất động sản của tập đoàn, Gamuda Land vô cùng tự hào là một thành viên tích cực của tập đoàn hàng đầu Đông Nam Á này.

—-

THE ONLY SOUTHEAST ASIAN GROUP IN TOP 50 WORLD’S BEST EMPLOYERS 2020 BY FORBES

Recently, the worldwide prestigious economic magazine – Forbes has announced the list of 750 “The World’s Best Employers 2020”. Gamuda Berhad from Malaysia is honored to be the only Southeast Asian representative to make it to the Top 50 of the list, at 44th potision. This list was established by Forbes in collaboration with the reputed market research firm – Statista, from the survey with over 160,000 employees in 58 countries working for multinational groups with presence in many countries and regions.

Established in 1995, with over two decades of development, Gamuda Berhad is currently one of the biggest corporations of not only Malaysia, but also in Asia. The group’s business fields cover from residential and commercial real estate development to urban infrastructure, bridges and roads, metro routes, etc. Gamuda Berhad is currently having more than 4,000 employees working in subsidiaries around the globe.

As the real estate development arm of the group, Gamuda Land is extremely proud to be an active member of this Southeast Asian premier corporation.

 

5/5 - (1 bình chọn)

0919.875.966