Tag Archives: mansion villa

Bản vẽ căn 20 biệt thự đơn lập MANSIONS VILLA SV23 Gamuda Gardens

Bản vẽ căn 20 biệt thự đơn lập MANSIONS VILLA SV23 Gamuda Gardens, Diện tích đất 287.5m2, Diện tích xây dựng 408m2, Xây 3 tầng, Hướng Tây Bắc PHÒNG KINH DOANH – CHỦ ĐẦU TƯ GAMUDA LAND Địa chỉ:  Căn 28, TTTM Le Parc, Km 1,5 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai, Hà Nội Hotline:   0919875966 […]

Thiết kế căn 19 biệt thự đơn lập MANSIONS VILLA SV23 Gamuda Gardens

Thiết kế căn 19 biệt thự đơn lập MANSIONS VILLA SV23 Gamuda Gardens, Diện tích đất 288.2m2, Diện tích xây dựng 408m2, Xây 3 tầng, Hướng Tây Bắc PHÒNG KINH DOANH – CHỦ ĐẦU TƯ GAMUDA LAND Địa chỉ:  Căn 28, TTTM Le Parc, Km 1,5 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai, Hà Nội Hotline:   0919875966 […]

Thiết kế căn 18 biệt thự đơn lập MANSIONS VILLA SV23 Gamuda Gardens

Thiết kế căn 18 biệt thự đơn lập MANSIONS VILLA SV23 Gamuda Gardens, Diện tích đất 423.8m2, Diện tích xây dựng 408m2, Xây 3 tầng, Hướng Tây Bắc PHÒNG KINH DOANH – CHỦ ĐẦU TƯ GAMUDA LAND Địa chỉ:  Căn 28, TTTM Le Parc, Km 1,5 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai, Hà Nội Hotline:   0919875966 […]

Thiết kế căn 17 biệt thự đơn lập MANSIONS VILLA SV23 Gamuda Gardens

Thiết kế căn 17 biệt thự đơn lập MANSIONS VILLA SV23 Gamuda Gardens, Diện tích xây dựng 408m2, Xây 3 tầng, Hướng Đông Bắc PHÒNG KINH DOANH – CHỦ ĐẦU TƯ GAMUDA LAND Địa chỉ:  Căn 28, TTTM Le Parc, Km 1,5 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai, Hà Nội Hotline:   0919875966 BAN QUẢN LÝ KĐT […]

Thiết kế căn 16 biệt thự đơn lập MANSIONS VILLA SV23 Gamuda Gardens

Thiết kế căn 16 biệt thự đơn lập MANSIONS VILLA SV23 Gamuda Gardens, Diện tích 296.3m2, Diện tích xây dựng 408m2, Xây 3 tầng, Hướng Đông Bắc   PHÒNG KINH DOANH – CHỦ ĐẦU TƯ GAMUDA LAND Địa chỉ:  Căn 28, TTTM Le Parc, Km 1,5 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai, Hà Nội Hotline:   0919875966 […]

Thiết kế căn 15 biệt thự đơn lập MANSIONS VILLA SV23 Gamuda Gardens

Thiết kế căn 15 biệt thự đơn lập MANSIONS VILLA SV23 Gamuda Gardens, Diện tích 390.0m2, Diện tích xây dựng 408m2, Xây 3 tầng, Hướng Đông Bắc PHÒNG KINH DOANH – CHỦ ĐẦU TƯ GAMUDA LAND Địa chỉ:  Căn 28, TTTM Le Parc, Km 1,5 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai, Hà Nội Hotline:   0919875966 BAN […]

Thiết kế căn 14 biệt thự đơn lập MANSIONS VILLA SV23 Gamuda Gardens

Thiết kế căn 14 biệt thự đơn lập MANSIONS VILLA SV23 Gamuda Gardens, Diện tích 288.4m2, Diện tích xây dựng 408m2, Xây 3 tầng, Hướng Đông Bắc PHÒNG KINH DOANH – CHỦ ĐẦU TƯ GAMUDA LAND Địa chỉ:  Căn 28, TTTM Le Parc, Km 1,5 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai, Hà Nội Hotline:   0919875966 BAN […]

Thiết kế căn 12A biệt thự đơn lập MANSIONS VILLA SV23 Gamuda Gardens

Thiết kế căn 12A biệt thự đơn lập MANSIONS VILLA SV23 Gamuda Gardens, Diện tích 449.8m2, Diện tích xây dựng 408m2, Xây 3 tầng, Hướng Đông Bắc PHÒNG KINH DOANH – CHỦ ĐẦU TƯ GAMUDA LAND Địa chỉ:  Căn 28, TTTM Le Parc, Km 1,5 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai, Hà Nội Hotline:   0919875966 BAN […]

Thiết kế căn 09 biệt thự đơn lập MANSIONS VILLA SV23 Gamuda Gardens

Thiết kế căn 09 biệt thự đơn lập MANSIONS VILLA SV23 Gamuda Gardens, Diện tích 424.2m2, Diện tích xây dựng 408m2, Xây 3 tầng, Hướng Bắc PHÒNG KINH DOANH – CHỦ ĐẦU TƯ GAMUDA LAND Địa chỉ:  Căn 28, TTTM Le Parc, Km 1,5 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai, Hà Nội Hotline:   0919875966 BAN QUẢN […]

Thiết kế căn 07 biệt thự đơn lập MANSIONS VILLA SV23 Gamuda Gardens

Thiết kế căn 07 biệt thự đơn lập MANSIONS VILLA SV23 Gamuda Gardens, Diện tích 288.9m2, Diện tích xây dựng 408m2, Xây 3 tầng, Hướng Tây Nam PHÒNG KINH DOANH – CHỦ ĐẦU TƯ GAMUDA LAND Địa chỉ:  Căn 28, TTTM Le Parc, Km 1,5 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai, Hà Nội Hotline:   0919875966 BAN […]

0919.875.966