Tag Archives: Đơn lập

Bản vẽ căn 23 biệt thự đơn lập MANSIONS VILLA SV23 Gamuda Gardens

Bản vẽ căn 23 biệt thự đơn lập MANSIONS VILLA SV23 Gamuda Gardens, Diện tích đất 412.0m2, Diện tích xây dựng 408m2, Xây 3 tầng, Hướng Bắc PHÒNG KINH DOANH – CHỦ ĐẦU TƯ GAMUDA LAND Địa chỉ:  Căn 28, TTTM Le Parc, Km 1,5 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai, Hà Nội Hotline:   0919875966 BAN […]

Bản vẽ căn 22 biệt thự đơn lập MANSIONS VILLA SV23 Gamuda Gardens

Bản vẽ căn 22 biệt thự đơn lập MANSIONS VILLA SV23 Gamuda Gardens, Diện tích đất 409.2m2, Diện tích xây dựng 408m2, Xây 3 tầng, Hướng Bắc PHÒNG KINH DOANH – CHỦ ĐẦU TƯ GAMUDA LAND Địa chỉ:  Căn 28, TTTM Le Parc, Km 1,5 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai, Hà Nội Hotline:   0919875966 BAN […]

Bản vẽ căn 21 biệt thự đơn lập MANSIONS VILLA SV23 Gamuda Gardens

Bản vẽ căn 21 biệt thự đơn lập MANSIONS VILLA SV23 Gamuda Gardens, Diện tích đất 385.7m2, Diện tích xây dựng 408m2, Xây 3 tầng, Hướng Tây Bắc PHÒNG KINH DOANH – CHỦ ĐẦU TƯ GAMUDA LAND Địa chỉ:  Căn 28, TTTM Le Parc, Km 1,5 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai, Hà Nội Hotline:   0919875966 […]

Bản vẽ căn 20 biệt thự đơn lập MANSIONS VILLA SV23 Gamuda Gardens

Bản vẽ căn 20 biệt thự đơn lập MANSIONS VILLA SV23 Gamuda Gardens, Diện tích đất 287.5m2, Diện tích xây dựng 408m2, Xây 3 tầng, Hướng Tây Bắc PHÒNG KINH DOANH – CHỦ ĐẦU TƯ GAMUDA LAND Địa chỉ:  Căn 28, TTTM Le Parc, Km 1,5 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai, Hà Nội Hotline:   0919875966 […]

Thiết kế căn 18 biệt thự đơn lập MANSIONS VILLA SV23 Gamuda Gardens

Thiết kế căn 18 biệt thự đơn lập MANSIONS VILLA SV23 Gamuda Gardens, Diện tích đất 423.8m2, Diện tích xây dựng 408m2, Xây 3 tầng, Hướng Tây Bắc PHÒNG KINH DOANH – CHỦ ĐẦU TƯ GAMUDA LAND Địa chỉ:  Căn 28, TTTM Le Parc, Km 1,5 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai, Hà Nội Hotline:   0919875966 […]

Thiết kế căn 17 biệt thự đơn lập MANSIONS VILLA SV23 Gamuda Gardens

Thiết kế căn 17 biệt thự đơn lập MANSIONS VILLA SV23 Gamuda Gardens, Diện tích xây dựng 408m2, Xây 3 tầng, Hướng Đông Bắc PHÒNG KINH DOANH – CHỦ ĐẦU TƯ GAMUDA LAND Địa chỉ:  Căn 28, TTTM Le Parc, Km 1,5 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai, Hà Nội Hotline:   0919875966 BAN QUẢN LÝ KĐT […]

Thiết kế căn 16 biệt thự đơn lập MANSIONS VILLA SV23 Gamuda Gardens

Thiết kế căn 16 biệt thự đơn lập MANSIONS VILLA SV23 Gamuda Gardens, Diện tích 296.3m2, Diện tích xây dựng 408m2, Xây 3 tầng, Hướng Đông Bắc   PHÒNG KINH DOANH – CHỦ ĐẦU TƯ GAMUDA LAND Địa chỉ:  Căn 28, TTTM Le Parc, Km 1,5 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai, Hà Nội Hotline:   0919875966 […]

Thiết kế căn 15 biệt thự đơn lập MANSIONS VILLA SV23 Gamuda Gardens

Thiết kế căn 15 biệt thự đơn lập MANSIONS VILLA SV23 Gamuda Gardens, Diện tích 390.0m2, Diện tích xây dựng 408m2, Xây 3 tầng, Hướng Đông Bắc PHÒNG KINH DOANH – CHỦ ĐẦU TƯ GAMUDA LAND Địa chỉ:  Căn 28, TTTM Le Parc, Km 1,5 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai, Hà Nội Hotline:   0919875966 BAN […]

Thiết kế căn 14 biệt thự đơn lập MANSIONS VILLA SV23 Gamuda Gardens

Thiết kế căn 14 biệt thự đơn lập MANSIONS VILLA SV23 Gamuda Gardens, Diện tích 288.4m2, Diện tích xây dựng 408m2, Xây 3 tầng, Hướng Đông Bắc PHÒNG KINH DOANH – CHỦ ĐẦU TƯ GAMUDA LAND Địa chỉ:  Căn 28, TTTM Le Parc, Km 1,5 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai, Hà Nội Hotline:   0919875966 BAN […]

Thiết kế căn 12A biệt thự đơn lập MANSIONS VILLA SV23 Gamuda Gardens

Thiết kế căn 12A biệt thự đơn lập MANSIONS VILLA SV23 Gamuda Gardens, Diện tích 449.8m2, Diện tích xây dựng 408m2, Xây 3 tầng, Hướng Đông Bắc PHÒNG KINH DOANH – CHỦ ĐẦU TƯ GAMUDA LAND Địa chỉ:  Căn 28, TTTM Le Parc, Km 1,5 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai, Hà Nội Hotline:   0919875966 BAN […]

0919.875.966