Chính chủ gửi bán lại các căn hộ chung cư The Two Residence khu đô thị Gamuda Gardens.

Thông tin các căn chính chủ gửi bán lại The TWO Residence như sau:

Chính chủ gửi bán

Tổng hợp các căn bán lại:

Căn số 06 – Mã căn C4 – Diện tích 111.74m2 ( căn góc đẹp nhất tòa ) – Ban Công Đông Nam – Đông Bắc, cửa Tây Nam. 3 Ngủ 2 vệ sinh.

Các tầng bán như sau Căn CT2-16-06  ( Căn 06 tầng 16 ), Căn CT2-12-06 ( Căn 06 tầng 15 ), Căn CT2-18-06 ( Căn 06 tầng 18 ), Căn CT2-19-06 ( Căn 06 tầng 19 ), Căn CT2-25-06 ( Căn 06 tầng 25 ) có giá bán từ 3.1 tỷ

Căn số 05- Mã căn C2.1 – Diện tích: 93.83m2 , Ban Công Tây Nam – Đông Nam, cửa Đông Bắc. 3 ngủ 2 vệ sinh.

Các tầng bán như sau: Căn CT2-10-05 ( Căn số 05 tầng 10), Căn CT2-15-05 ( Căn số 05 tầng 15 ), Căn CT2-22-05 ( Căn số 05 tầng 22 ), Căn CT2-28-05 ( Căn 05 tầng 28 ). Có giá bán từ 2.6 tỷ

Căn số 19- Mã căn C4- Diện tích 111.74m2- Ban Công Đông Nam – Tây Nam, Cửa Tây Bắc. 3 ngủ 2 vệ sinh.

Các tầng bán như sau Căn CT2-17-19  ( Căn 19 tầng 17 ), Căn CT2-19-19 ( Căn 19 tầng 19 ), Căn CT2-29-19 ( Căn 19 tầng 29 ), Căn CT2-30-19 ( Căn 06 tầng 30), Căn CT2-26-19 ( Căn 19 tầng 26 ) có giá bán từ 3.1 tỷ

Căn số 08- Mã căn B4 – diện tích 78.79m2- Ban công Đông Bắc, cửa Tây Nam, Căn 02 ngủ-2 vệ sinh có giá bán từ 2.1 tỷ

Các tầng cần bán: Các tầng bán như sau Căn CT2-08-08  ( Căn 08 tầng 08 ), Căn CT2-14-08 ( Căn 08 tầng 14 ), Căn CT2-28-08 ( Căn 08 tầng 28 ), Căn CT2-30-08 ( Căn 08 tầng 30), Căn CT2-24-08 ( Căn 08 tầng 24) có giá bán từ 2.1 tỷ

Căn số 09- Mã căn B3 – diện tích 78.51m2- Ban công Đông Bắc, cửa Tây Nam, Căn 02 ngủ-2 vệ sinh.

Các tầng cần bán: Các tầng bán như sau Căn CT2-09-09  ( Căn 09 tầng 09 ), Căn CT2-11-09 ( Căn 09 tầng 09 ), Căn CT2-29-09 ( Căn 09 tầng 29 ), Căn CT2-23-09 ( Căn 09 tầng 23), Căn CT2-27-09 ( Căn 09 tầng 27).giá bán từ 2.1 tỷ

Căn số 16- Mã căn B2– diện tích 78.76m2- Ban công Tây Bắc, cửa Đông Nam, View nội khu rất đẹp, Căn 02 ngủ-2 vệ sinh.

Các tầng cần bán: Các tầng bán như sau Căn CT2-16-16  ( Căn 16 tầng 16 ), Căn CT2-18-16 ( Căn 16 tầng 18 ), Căn CT2-20-16 ( Căn 16 tầng 20 ), Căn CT2-30-16 ( Căn 16 tầng 30), Căn CT2-27-16 ( Căn 16 tầng 27). giá bán từ 2.1 tỷ

Căn số 12A- Mã căn A3– diện tích 37.46m2- Ban công Tây Bắc, cửa Đông Nam, View nội khu rất đẹp, Căn 01 ngủ- 01 vệ sinh.

Các tầng cần bán: Các tầng bán như sau Căn CT2-6-12A  ( Căn 6 tầng 12A ), Căn CT2-7-12A ( Căn 12A tầng 07 ), Căn CT2-8-12A ( Căn 12A tầng 8), Căn CT2-09-12A ( Căn 12A tầng 09), Căn CT2-20-12A ( Căn 12A tầng 20). Có giá bán từ 1.15 tỷ

Căn số 22- Mã căn A2– diện tích 44.01m2- Ban công Đông Nam- Cử Tây Bắc, Căn 01 ngủ- 01 vệ sinh.

Các tầng cần bán: Các tầng bán như sau Căn CT2-21-22  ( Căn 22 tầng 21 ), Căn CT2-22-22 ( Căn 22 tầng 22 ), Căn CT2-20-22 ( Căn 22 tầng 20 ), Căn CT2-25-22 ( Căn 22 tầng 25), Căn CT2-27-22 ( Căn 22 tầng 27). có giá bán từ 1.25 tỷ

Giá bán luôn rẻ hơn thị trường 1 triệu/m2. Các căn chính chủ gửi bán lại The Two Residence được cập nhật liên tục.

Liên hệ: 0919.875.966 – 0969164638

Xem thêm tòa The Zen Residence: https://gamudacityland.vn/the-zen-residence.html

Tòa C The Zen: https://gamudacityland.vn/toa-c-the-zen-residence-gamuda-gardens.html

 

Rate this post

0919.875.966