Bán căn hộ sân vườn chung cư The Zen Residence Khu đô thị sinh thái Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai.

căn hộ sân vườn

Căn hộ sân vườn Tòa A

Căn số 01 ( CT1-A-05-01) Loại Căn B1-1, Hướng Đông Bắc, Diện tích 73.57m2 – Sân 51m2, Giá bán VAT: 3.2 tỷ

Căn số 02 (CT1-A-05-01) Loại căn A1-1, Hướng Đông Bắc, Diện tích 52.37m2 – Sân 32.26m2, Giá bán VAT: 2.425 tỷ

Căn số 03 (CT1-A-03) Loại căn B1-2, Hướng Đông Bắc, Diện tích 97.17m2 – Sân 49.31m2, Giá bán VAT: 4.061 tỷ

Căn số 04 ( CT1-A-04) Loại căn A1-1, Hướng Tây Nam, Căn góc, Diện tích 98.73 m2 – Sân 27.27m2, Giá bán VAT: 3.938 tỷ.

Căn số 05 ( CT1-A-05) Loại căn B1-3, Hướng Tây Nam, Căn góc Diện tích 74.52m2 – Sân 32.41m2, Giá bán VAT: 3.113 tỷ.

Căn số 06 ( CT1-A-06) Loại căn C5-1, Hướng Tây Nam,, Diện tích 53.76m2 – Sân 18.17m2, Giá bán VAT: 2.321 tỷ.

Căn số 07 ( CT1-A-07) Loại căn A2-2, Hướng Tây Nam, Diện tích 74.47m2 – Sân 33m2, Giá bán VAT: 3.04 tỷ.

Căn số 08 ( CT1-A-08) Loại căn C1-1, Hướng Tây Bắc, Căn góc, Diện tích 105.65m2 – Sân 18.73m2, Giá bán VAT: 4.08 tỷ.

Căn hộ sân vườn Tòa B

Căn số 01 ( CT1-B-05-01) Loại Căn B1-1, Hướng Tây Nam, Diện tích 73.57m2 – Sân 49,8m2, Giá bán VAT: 3.112 tỷ

Căn số 02 (CT1-B-05-01) Loại căn A1-1, Hướng Tây Nam, Diện tích 52.37m2 – Sân 31.53m2, Giá bán VAT: 2.365 tỷ

Căn số 03 (CT1-B-03) Loại căn B1-2, Hướng Đông Bắc, Diện tích 72.97m2 – Sân 51.43m2, Giá bán VAT: 3.112 tỷ

Căn số 04 ( CT1-B-04) Loại căn A1-1, Hướng Đông Bắc, Diện tích 52.37m2 – Sân 31.36m2, Giá bán VAT: 2.362 tỷ.

Căn số 05 ( CT1-B-05) Loại căn B1-3, Hướng Đông Bắc, Diện tích 73.32m2 – Sân 51.75m2, Giá bán VAT: 2.985 tỷ.

Căn số 06 ( CT1-B-06) Loại căn C5-1, Hướng Đông Nam, Căn góc, Diện tích 105.6m2 – Sân 55.5m2, Giá bán VAT: 4.29 tỷ.

Căn số 07 ( CT1-B-07) Loại căn A2-2, Hướng Đông Nam, Diện tích 53.2m2 – Sân 13.54m2, Giá bán VAT: 2.031 tỷ.

Căn số 08 ( CT1-B-08) Loại căn C1-1, Hướng Đông Nam, Căn góc, Diện tích 91.43m2 – Sân 29.53m2, Giá bán VAT: 3.665 tỷ.

Căn số 09 ( CT1-B-09) Loại căn C2-1, Hướng Tây Bắc, Căn góc, Diện tích 93.48m2 – Sân 38.22m2, Giá bán VAT: 3.949 tỷ.

Căn hộ sân vườn Tòa C

Căn số 01 ( CT1-C-05-01) Loại Căn B1-1, Hướng Tây Nam, Diện tích 73.57m2 – Sân 49,8m2, Giá bán VAT: 3.157 tỷ

Căn số 02 (CT1C-05-01) Loại căn A1-1, Hướng Tây Nam, Diện tích 52.37m2 – Sân 31.53m2, Giá bán VAT: 2.395 tỷ

Căn số 03 (CT1C-03) Loại căn C4-1, Hướng Đông Bắc, Căn góc, Diện tích 98.73m2 – Sân 19.71m2, Giá bán VAT: 3.855 tỷ

Căn số 04 ( CT1C-05-04) Loại căn B2-1, Hướng Đông Bắc, Diện tích 74.52m2 – Sân 45.75m2, Giá bán VAT: 3.14 tỷ.

Căn số 05 ( CT1C-05-05) Loại căn A2-1, Hướng Đông Bắc, Diện tích 53.69m2 – Sân 27.22m2, Giá bán VAT: 2.378 tỷ.

Căn số 06 ( CT1C-06) Loại căn C5-1, Hướng Đông Bắc, Căn góc, Diện tích 74.47m2 – Sân 46.32m2, Giá bán VAT: 3.145 tỷ.

Căn số 07 ( CT1C-07) Loại căn C5-1, Hướng Đông Nam, Căn góc, Diện tích 105.65m2 – Sân 41m2, Giá bán VAT: 4.19 tỷ.

Căn số 08 ( CT1C-08) Loại căn A2-2, Hướng Đông Nam, Diện tích 53.62m2 – Sân 13.54m2, Giá bán VAT: 2.2 tỷ.

Căn số 09 ( CT1C-09) Loại căn C1-1, Hướng Đông Nam, Căn góc, Diện tích 91.43m2 – Sân 36.98m2, Giá bán VAT: 3.826 tỷ.

Căn số 10 ( CT1C-10) Loại căn C2-1, Hướng Tây Bắc, Căn góc, Diện tích 93.48m2 – Sân 38.22m2, Giá bán VAT: 3.9 tỷ.

Phòng kinh doanh căn hộ sân vườn chung cư The Zen Residence: 0919.875.966

5/5 - (1 bình chọn)

0919.875.966