Tag Archives: LỚP YOGA

LỚP YOGA CHO ĐỘ TUỔI TRUNG NIÊN TẠI GAMUDA GARDENS CLUB LỊCH TẬP 15.30-16.45 HÀNG NGÀY

Theo học lớp yoga tức là giao tiếp được nhiều hơn, như vậy sẽ làm cho những người lớn tuổi có thêm bạn bè mới và cảm nhận tính cộng đồng. Cảm giác về sức khỏe tổng thể do tập yoga được tăng thêm cũng làm cho họ có thái độ tích cực hơn đối […]

0919.875.966