Căn hộ văn phòng lưu trú Officetel TRINITY TOWER MỄ TRÌ: Giá bán, ưu đãi chiết khấu, tiến độ thanh toán Chủ đầu tư: 0919875966

CỘNG ĐỒNG KHỞI NGHIỆP Căn hộ văn phòng lưu trú Officetel TRINITY TOWER MỄ TRÌ
CỘNG ĐỒNG KHỞI NGHIỆP Căn hộ văn phòng lưu trú Officetel TRINITY TOWER MỄ TRÌ
Mặt bằng tầng 6 - 12 căn hộ TRINITY TOWER MỄ TRÌ
Mặt bằng tầng 6 – 12 căn hộ TRINITY TOWER MỄ TRÌ
Căn hộ văn phòng lưu trú Officetel TRINITY TOWER MỄ TRÌ Căn 01
Căn hộ văn phòng lưu trú Officetel TRINITY TOWER MỄ TRÌ Căn 01
Căn hộ văn phòng lưu trú Officetel TRINITY TOWER MỄ TRÌ Căn 02, 04
Căn hộ văn phòng lưu trú Officetel TRINITY TOWER MỄ TRÌ Căn 02, 04
Căn hộ văn phòng lưu trú Officetel TRINITY TOWER MỄ TRÌ Căn 03
Căn hộ văn phòng lưu trú Officetel TRINITY TOWER MỄ TRÌ Căn 03
Căn hộ văn phòng lưu trú Officetel TRINITY TOWER MỄ TRÌ Căn 05
Căn hộ văn phòng lưu trú Officetel TRINITY TOWER MỄ TRÌ Căn 05
Căn hộ văn phòng lưu trú Officetel TRINITY TOWER MỄ TRÌ Căn 06
Căn hộ văn phòng lưu trú Officetel TRINITY TOWER MỄ TRÌ Căn 06
Căn hộ văn phòng lưu trú Officetel TRINITY TOWER MỄ TRÌ Căn 07
Căn hộ văn phòng lưu trú Officetel TRINITY TOWER MỄ TRÌ Căn 07
Căn hộ văn phòng lưu trú Officetel TRINITY TOWER MỄ TRÌ Căn 08
Căn hộ văn phòng lưu trú Officetel TRINITY TOWER MỄ TRÌ Căn 08
Căn hộ văn phòng lưu trú Officetel TRINITY TOWER MỄ TRÌ Căn 09, 10, 11 Dual Key
Căn hộ văn phòng lưu trú Officetel TRINITY TOWER MỄ TRÌ Căn 09, 10, 11 Dual Key
Căn hộ văn phòng lưu trú Officetel TRINITY TOWER MỄ TRÌ Căn 12
Căn hộ văn phòng lưu trú Officetel TRINITY TOWER MỄ TRÌ Căn 12
Căn hộ văn phòng lưu trú Officetel TRINITY TOWER MỄ TRÌ Căn 13
Căn hộ văn phòng lưu trú Officetel TRINITY TOWER MỄ TRÌ Căn 13
Căn hộ văn phòng lưu trú Officetel TRINITY TOWER MỄ TRÌ Căn 14
Căn hộ văn phòng lưu trú Officetel TRINITY TOWER MỄ TRÌ Căn 14
Căn hộ văn phòng lưu trú Officetel TRINITY TOWER MỄ TRÌ Căn 15
Căn hộ văn phòng lưu trú Officetel TRINITY TOWER MỄ TRÌ Căn 15

LIÊN HỆ BÁN HÀNG PHÒNG KINH DOANH CHỦ ĐẦU TƯ CENINVEST: 0919.875.966

Website bán hàng: https://gamudacityland.vn/trinity-tower.html

5/5 - (1 bình chọn)

0919.875.966